Игри

Информация за страница Застраховки

   Правенето на застраховки в голяма част от случаите е задължителна процедура, особено когато става дума за получаването на обезщетения. На такива могат да се надяват всички потърпевши в инциденти на пътя, които са по-известни като ПТП-та или пътно-транспортни произшествия. Тогава обикновено се прибягва до услугите на адвокат в областта на застраховането и по-конкретно – върху тънкостите на застраховка Гражданска отговорност. Ако обаче нямаме такава, не може да получим каквото и да е обезщетение, което е най-често под формата на парична сума. Ето защо собствениците на автомобили, мотори и други превозни средства непременно трябва да имат договор със застрахователна компания. В случаай на злополука тя покрива голяма част от щетите, в това число и някои разходи по съдебните разноски, пропуснатите ползи и други. Понякога обаче същите тези компании е възможно да приложат трикове, целта на които е да се измъкнат от задължението си да платят – типичен пример е предлагането на сума, която да се изплати на момента.

    Гражданска отговорност е само една от много известните застраховки, с които всеки ден се сблъскват хората в страната и по света. Живот е също толкова важна, защото гарантира на цели семейства, че дори и някои от неговите членове да бъде сполетян от злополука с фатален край, на близките остава солидно парично обезщетение, с което е възможно да се покриват текущи спешни разходи. Например днес е характерно за много фамилии да изплащат ипотечни и друг вид кредити в продължение на дълги години поради невъзможността да платят цялата сума накуп. Тогава кредитът се вписва конкретно на името на някого и този някой се задължава всеки месец на определена дата да внесе поредната вноска по кредита. В случай на смърт на кредитоносителя, ако той има застраховане от типа „живот”, семейството му получава парична сума и така благодарение на нея става възможно погасяването на кредита. Друго застраховане пък може да касае нашия имот, независимо дали е къща, апартамент или вила. Всеки един от тези три обекта може да пострада сериозно в резултат на някакво бедствие, каквито са наводнението, пожарът и много други. Имайки застраховка, покриването на щетите не представлява проблем.

    При сключването на договори за застраховки повечето хора сякаш нямат навика да се запознават добре с материята, а подобни познания ще са ни от голяма полза в случаите, когато ще бъдем виновни или съответно потърпевши от различните инциденти в тази сфера. Ако при катастрофа се стигне до по-сериозни последици, от МВР се задължават да издадат съответните документи, като освен това те са в няколко екземпляра. Така всички участници в произшествието, независимо от коя страна са, биват задължени да прочетат всичко подробно. Именно непознаването на материята често пъти коства на хората невъзможността да си вземат паричните обезщетения. Затова е повече от желателно да имаме на разположение опитен адвокат, който веднага да се заеме с нашия проблем като представляващ ни пред закона. Ако пък не познаваме такъв, е възможно да се свържем с голям брой юридически фирми, предлагащи различни услуги на хората, в това число и разрешаването на заплетени застрахователни казуси.

eXTReMe Tracker